Mascot lon Nhớt

Chúng tôi là mascot lon nhớt vui vẻ chúng tôi xuất hiện trên hành tinh không chỉ giúp cho động cơ xe chạy êm ái tiết kiệm nhiên liệu, chúng tôi cần giúp cho rất nhiều người vui vẻ cười đùa cùng với chúng tôi bởi vì chúng tôi có một bộ mascot thật là đẹp

Mã: MS_SP037 Danh mục: