Mascot BURGER KING – KEM

Còn gì ấn tượng hơn một cây kem thật to và đã nhảy múa